Min Profil (Ansattopplysninger)

Her vises utvalgte opplysninger som er registrert om deg i Gat.

 

Opplysningene er gruppert innenfor hver sin fane,(Totalt 4 mulige)

Hvilke opplysninger/faner som vises styres globalt av hver organisasjon.

 

Ansattinfo:

Viser f.eks. navn, ansattnummer, tittel, aktive stillingsforhold m.m.

 

Kontaktinfo:

Viser ulike telefonnr, epostadresse og bostedsadresse.

 

Pårørende:

Viser pårørendes navn, forhold, telefonnr. og adresse.

P.g.a. nye krav vedrørende samtykke i.f.t. deling av personlige opplysninger må man krysse av for "Akseptert av pårørende" for å få lagret.

 

Barn:

Viser informasjon om dine barn. Til bruk ved fraværsregistrering av f.eks. sykt barn

Blir ikke benyttet i alle organisasjoner. Kan derfor være usynlig.

 

Eksport:

Opsjon for å godkjenne eksport av noen kontaktopplysninger til andre systemer

 

Pålogging:

For å styrke sikkerheten ved pålogging mot MinGat har vi innført mulighet for sette opp tofaktorautentisering.

Vi har innført to metoder for tofaktorautentisering. Det ene er å få kode tilsendt fra SMS, det andre er å bruke en autentiseringsapplikasjon på telefonen.

Velg "vis mer" for informasjon om metodene.
Velg "konfigurer" for å sette opp enten 2 faktor med SMS eller med autentiseringsapp og følg anvisningene.

 

Endre profil:

Noen av opplysningene dine kan du selv endre.

MERK! Dette avhenger igjen av hvilke opplysninger arbeidsgiver har gjort tilgjengelige for endring.

 

Alle felt som kan endres, vil vises når du velger "Endre profil".

De opplysningene som kan endres vises under hver sin fane!

 

Ved endring må du trykke på "Lagre"-knappen før du avslutter for at endringene skal bli oppdatert.